Pravila korišćenja

Svi materijali na sajtu predstavljaju referentne radove Kuće štampe Grafolik, kao i kreativnih timova i pojedinaca, naših klijenata, koji su učestvovali u izradi idejnih rešenja.

Zabranjeno je kopiranje, preuzimanje u reklamne svrhe i svaka druga zloupotreba materijala koji se nalazi na sajtu, bez prethodne saglasnosti Kuće štampe Grafolik.

Sadržaj sajta je zaštićen i kršenje Pravila o korišćenju sankcioniše se adekvatnim merama, u skladu sa zakonom.